top of page

InnoCities är ett projekt som ska tillhandahålla en systematisk innovationsprocess och metodik för lokal operativ samhandling.
Syftet är att påskynda omställningsarbetet att uppnå Agenda 2030 och bidra till en smart och
hållbar samhälls- och näringslivsutveckling. InnoCities bygger på en metodik som har utvecklats av Smart Innovation Norway och som nu vidareutvecklas tillsammans med Sweco Sverige, Mälardalens Högskola och SIQ-Institutet för Kvalitetsutveckling.

I oktober 2021 fick vi finansiering från Vinnova för att arbeta vidare med projektet. Mer information kommer snart!

Vid frågor redan nu, ta kontakt: 

ulrika.holmgren@smartinnovationnorway.com

Image by Susan Q Yin
Innocities-logo-1.png
bottom of page