top of page
Ett hållbart samhälle för alla genom innovation och operativ samhandling.

Om oss

Städer och samhällen förändras ständigt. Migration, digitalisering och klimatförändringar är de största förändringarna i dagens samhälle, och vi behöver nya verktyg och arbetsprocesser för att hantera dessa på ett bra sätt.

För att möta de globala utmaningarna måste vi agera lokalt. Genom hållbarhetsmodellen strävar vi efter social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och vi sätter FN: s 17 hållbarhetsmål högt på dagordningen.

Vi måste ha ett bra samarbete mellan den akademiska världen med den senaste forskningen, näringslivet som utvecklar produkter och tjänster, den offentliga sektorn som sitter i förarsätet - och folket, våra medborgare som är i centrum och som kommer att bo i dessa städer och samhällen, generation efter generation.

Förnybar energi är en av många lösningar på klimatförändringar. Vi måste använda grön energi, men samtidigt använda mindre energi och dessutom använda energi annorlunda. Genom energieffektiva byggnader och minskade transportbehov minskar vi energianvändningen, och genom att byta från fossila till elektriska transportmedel eller värma huset med solvärme istället för elektricitet använder vi energi annorlunda.

Både ny teknik och nya affärsmodeller kan hjälpa oss att uppnå några av målen, önskningarna och behoven. Vi måste utveckla innovativa lösningar och vi måste våga använda dem. Vi befinner oss i en tid där digital transformation kan hjälpa oss att sätta ihop system, använda data överallt och ansluta saker på nya sätt för att få fram synergier i ett ekosystemperspektiv.

Cirkulär ekonomi hjälper oss att utvidga vår syn på vad som är resurser inom till exempel tillverkningsindustrin, där rester i en aktör blir resurser i en annan. Delningsekonomi ligger också inom ramen för den cirkulära ekonomin, där vi använder samhällsresurser mer effektivt. Det kan till exempel vara att dela en bil mellan grannarna i en gemensam pool, bygga gemensamma utrymmen i ett område för att minska byggnadsbeståndet - eller ett lånesystem för sportutrustning på vintern.

Smarta städer uppstår där kunskap och kompetens uppdateras och skyddas. I smarta samhällen måste bra idéer fångas upp och vidareutvecklas. Städer och samhällen måste använda sin kreativitet, utbildning och expertis för konkreta hållbara innovationer till förmån för alla medborgare, klimat och miljö. Fokus på användningen av intern kompetens, interaktion med forskningsmiljöer lokalt, i regionen och internationellt är avgörande för ett framgångsrikt arbete med smarta städer.

Läs mer om de sex temaområden som vi jobbar med i Innocities:

bottom of page