top of page
Vårt Team
Vi har lång erfarenhet av operativt innovationsarbete där smarta lösningar bidrar till hållbara tjänster för invånarna, minskade kostnader för kommunen och fler arbetsplatser i näringslivet.
Marcus Lind.jpg
Profilbild Ulrika 2021.jpg
Celine Berggreen-Clausen.jpg
COO / Innovationsledare
Marcus Lind Nerhoel

Marcus är föräldraledig fram till den 28 februari 2022. Ta kontakt med Ulrika eller Thor så länge.​

marcus@sicommunities.se

+46 738 956969

  • Grey LinkedIn Icon
TF COO / Innovationsledare
Ulrika Holmgren

Ulrika har varit med och byggt upp avdelningen för smarta städer och samhällen i Smart Innovation Norway och har nu flyttat tillbaka till Sverige för att sprida erfarenheterna till svenska kommuner.

ulrika@sicommunities.se

+46 707 756283

  • Grey LinkedIn Icon
Innovationsledare 
Celine Berggreen-Clausen

Celine har en gedigen bakgrund inom digitalisering, GIS, partnerskap och policyutveckling. Hon har lett flera kommunprogram i Norge och är nu bosatt i Lund.

celine@sicommunities.se

+47 467 00 138

  • Grey LinkedIn Icon
Thor Moen 1024x868.jpg
Kjell Reidar Mydske.jpg
Helene Hauge.jpg
CEO / Styrelseledamot
Thor Moen

Thor har byggt upp avdelningen för smarta städer och samhällen i Smart Innovation Norway och är VD för SI Communities.

thor.moen@smartinnovationnorway.com

+47 907 73 339

  • Grey LinkedIn Icon
Styrelseordförande
Kjell Reidar Mydske

Kjell Reidar är VD för Smart Innovation Norway och styrelseordförande i SI Communities. 

kjell.reidar.mydske(at)smartinnovationnorway.com

+47 907 38 479

Ekonomichef / Styrelseledamot
Helene Hauge

Helene är ekonomichef i både Smart Innovation Norway och SI Communities, och sitter i styrelsen för SI Communities.

helene.hauge(at)smartinnovationnorway.com

+47 949 73 844

bottom of page